Kindergroep ASS 12+

 

Doelgroep

Bij Praktijk Van Waterschoot wordt de psycho-educatie training aangeboden voor kinderen vanaf 12 jaar waarbij ASS is vastgesteld.

Inhoudsomschrijving

Binnen Praktijk Van Waterschoot wordt halfjaarlijks in drie groepsbijeenkomsten psycho-educatie aangeboden voor jongeren met een stoornis in het autisme spectrum (ASS). Wanneer een diagnose ASS bij een jongere wordt gesteld is het voor zowel jongeren als hun ouders belangrijk om meer inzicht te krijgen in de diagnose en welke uitdagingen hierbij horen. Binnen Praktijk Van Waterschoot wordt om deze reden een psycho-educatie groepstraining voor jongeren gegeven. Middels de training "WhatsASSp" vergroten jongeren hun kennis over ASS. Zij krijgen inzicht in hun individuele sterke en minder sterke kanten en verkrijgen hiermee een reëel zelfbeeld. Binnen de training krijgen de jongeren enerzijds de gelegenheid om hun eigen unieke kenmerken te ontdekken. Tegelijkertijd krijgen ze de kans om van elkaar te leren en kunnen ze binnen de groep leren omgaan met hun moeilijkheden en deze in de praktijk brengen.