Kindergroep AD(H)D 12+

 

Doelgroep

Bij Praktijk Van Waterschoot wordt de psycho-educatie training aangeboden voor kinderen vanaf 12 jaar waarbij AD(H)D is vastgesteld.

Inhoudsomschrijving

Binnen Praktijk Van Waterschoot wordt hafjaarlijks in drie groepsbijeenkomsten psycho-educatie aangeboden voor jongeren met AD(H)D. Wanneer er bij een jongere AD(H)D vastgesteld wordt, is het van belang dat hij of zij inzicht krijgt in de mogelijke oorzaken, en kenmerken die daar bij passen. Voor jongeren met een diagnose is het van belang dat ze zien hoe de stoornis AD(H)D hun dagelijkse leven beïnvloedt. Zij kunnen vaak de gevolgen van een stoornis voor hun persoonlijk leven en hun omgeving niet of moeizaam overzien. Ook zicht krijgen op eigen sterke en minder sterke kanten en wat ze daar concreet aan kunnen doen is van belang voor de acceptatie en het zelfinzicht van een kind. De jongeren vinden in een groep herkenning en erkenning bij elkaar en ze leren van elkaar hoe ze met hun AD(H)D om kunnnen gaan. De groep is gericht op meer inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden.