Dyscalculie

Ernstige rekenproblemen / Dyscalculie

Onderzoek

Binnen Praktijk Van Waterschoot is het mogelijk om een orthodidactisch onderzoek uit te laten voeren gericht op het onderkennen van dyscalculie of ernstige rekenproblemen. Voorafgaand aan een onderzoek wordt bekeken of er voldoende indicaties worden gezien voor dyscalculie, of dat er (in samenspraak met ouders) eerst extra begeleiding wordt geadviseerd.

Naast het wel of niet stellen van een diagnose, wordt er binnen de diagnostiek veel aandacht besteed aan hoe de cliënt rekent, zodat een op maat gemaakt advies kan worden gegeven. Ook zal er op zoek gegaan worden naar factoren die de rekenproblemen kunnen verklaren, in stand houden of versterken. Op deze manier worden de rekenproblemen meer inzichtelijk en kan er op meer adequate wijze hulp worden geboden en eventuele faciliteiten worden ingezet.

De diagnostiek wordt uitgevoerd door psychologen/orthopedagogen die de postacademische cursus ‘Diagnostiek van Dyscalculie’ van het kwaliteitsinstituut dyscalculie hebben gevolgd. Als leidraad wordt het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (protocol DDG, 2012) aangehouden. Indien de diagnose kan worden vastgesteld, wordt een dyscalculieverklaring afgegeven. Daarnaast kan het ook zijn dat er geen dyscalculie gesteld wordt, maar dat er wel ernstige rekenproblemen spelen.

Behandeling

Een cliënt die moeite heeft met rekenen/wiskunde is gebaat bij individuele en gerichte instructie. Rekenen/wiskunde is een complexe vaardigheid, waardoor de behandelaar eerst inzichtelijk maakt welke hiaten specifiek zijn voor deze cliënt. Indien er geen orthodidactisch onderzoek heeft plaatsgevonden, voorafgaand aan de behandeling, dan zal er dan ook een voormeting worden uitgevoerd. Vervolgens zal er een gericht behandelplan worden opgesteld waarin staat beschreven welke rekenaspecten die periode aan bod komen. Indien mogelijk en wenselijk wordt afgestemd met het rekenaanbod op de school/opleiding. Ook zal er aandacht worden besteed aan zaken uit het dagelijks leven die een belemmering vormen. Duidelijke oplossingsstrategieën, het verbeteren van de toepasbaarheid en het versterken van het rekeninzicht zullen centraal staan. Het automatiseren van eenvoudige rekenfeiten zal vooral in de thuissituatie worden geoefend, bijvoorbeeld met computerprogramma’s of spellen. 
Ook bij cliënten zonder de diagnose dyscalculie kan deze behandeling worden ingezet.