Dyslexie

 

Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede dyslexie?

Kinderen op de basisschool kunnen in aanmerking komen voor vergoed onderzoek en mogelijk vergoede behandeling, wanneer zij voldoen aan de volgende scores bij de citotoets:

  • 3 keer E (v-) scores op het woordlezen (DMT)
  • 3 keer E (v-) scores op spelling, in combinatie met 3 x D of E scores op het woordlezen (DMT)

Alleen met deze scores is het vermoeden groot dat het gaat om Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en kan een kind bij ons worden aangemeld.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via de website of telefonisch. Na aanmelding nemen wij contact met u op om aan te geven welke informatie wij nodig hebben.

Behandeling

Voor cliënten met dyslexie wordt veelal de methode Fonoco ingezet. De methode Fonoco is gebaseerd op de psycholinguïstische theorie, die er vanuit gaat dat het onvoldoende beheersen van de basisprocessen van technisch lezen en/of spellen de oorzaak vormt van het lees- en/of spellingprobleem van dyslectici. Wekelijks zullen de cliënten met hun eigen moeilijkheden aan de slag gaan, zoals de klanken, het lezen van woorden, het tekstlezen en/of de spelling.