Doelgroep

VOLWASSENEN

Indicaties voor aanmelding

 •  Volwassenen in de leeftijd van 18 jaar en ouder.
 •   Er is sprake van een (vermoede) DSM IV As I en/of As II stoornis
 •   Er dient een vraag naar psychologische diagnostiek, advies en/of ambulante behandeling bij de cliënt te zijn.

 

Contra-indicaties voor aanmelding

 • Een vraag voor behandeling van een psychiatrische stoornis bij een bekende verstandelijke beperking. Een TIQ van 70 kan hierbij richtinggevend zijn.
 • Cliënten waarbij de voornaamste hulpvraag ligt op maatschappelijk gebied (denk aan schulden, financiën of werkproblemen).
 • Cliënten waarbij de sprake is van afhankelijkheid van middelen (denk aan alcohol, drugs en medicijnen en/of gameverslaving).
 • Hardnekkige motivatieproblemen bij adolescenten (16-23 jaar).
 • Cliënten waarbij agressief en dreigend gedrag op de voorgrond staat.
 • Cliënten die zijn ‘uitbehandeld’ door de reguliere GGZ en waarbij een B of S-Ggz traject chronisch aangewezen is. Dit chronische traject past niet binnen de expertise omdat hier de aandacht vooral gericht is op stabiliseren, praktische ondersteuning, opvolgen van medicatie.
 • Acute, ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of klinische (deeltijd)behandeling gewenst is. Dit impliceert eveneens dat wij ernstige persoonlijkheidsstoornissen niet kunnen behandelen. 
 • Ontbreken van overeenstemming over de afspraken (zoals het niet verschijnen op afspraken of motivatieproblemen).
 • Cliënten die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en/of geen zorgverzekering hebben.
 • Cliënten waarbij sprake is van rechterlijke machtiging (RM) of ter beschikkingstelling (TBS).

 

KINDEREN EN JEUGD

Indicaties voor aanmelding

 •  Kinderen in de leeftijd van ± 2 tot 18 jaar.
 • Kinderen met ontwikkelingsproblematiek en /of een psychiatrische stoornis of een vermoeden hiervan: zodanig dat het functioneren in milieus (thuis, op school of in contact met leeftijdgenoten) duidelijk verstoord is en waarbij de ontwikkeling van het kind stagneert of verstoord verloopt.
 • Kinderen bij wie sprake is van leerproblemen
 • Er dient van beide gezaghebbende ouders/verzorgers (of wettelijke vertegenwoordigers)  een vraag naar psychologische diagnostiek, advies consultatie en/of ambulante behandeling bij de cliënt te zijn. Is de cliënt 12-16 jaar dan dient ook hij/zij een dergelijke vraag te onderschrijven.

 

Contra-indicaties voor aanmelding

 • Een vraag voor behandeling van een psychiatrische stoornis bij een bekende (laag) verstandelijke beperking. Een TIQ van 70 kan hierbij richtinggevend zijn.
 • De onmogelijkheid tot het aangaan van een behandelrelatie met het kind en/of zijn primaire steungroep.
 • Cliënten waarbij agressief en dreigend gedrag op de voorgrond staat.
 • Cliënten waarbij de sprake is van afhankelijkheid van middelen (denk aan alcohol, drugs en medicijnen en/of gameverslaving).
 • Acute, ernstige psychiatrische problematiek van het kind en/of systeem waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is.
 • Ontbreken van overeenstemming over de aanmeldproblematiek of diagnostiek.
 • Het ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of behandeling door beide ouders/verzorgers of de wettelijke vertegenwoordiger.
 • Indien er sprake is van gedeeld gezag en ouders zijn zeer vermoedelijk niet in staat tot een constructieve communicatie en/of samenwerking.
 • Hardnekkige motivatieproblemen bij adolescenten (16-23 jaar).
 • Aanmeldingen van kinderen waarbij onduidelijkheid heerst ten aanzien van ouderlijk gezag.
 • Problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals; verwaarlozing, verslaving, mishandeling.