Kinderen uit de knel

 

Kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd. Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak goed werkt.  

 

Oudergroep en kindergroep

Wij bieden een groepsprogramma aan voor zes ouderparen en hun kinderen.

De oudergroep (ex-partners) komen 8 keer 2 uur bij elkaar.

In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.

De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

 

Aanmelden

Ouders kunnen zich aanmelden voor dit project; alleen als beide ouders willen mee doen kan het doorgaan. U kunt dan contact opnemen met de praktijk.

Verwijzers kunnen ook aanmelden wanneer beide ouders gemotiveerd zijn. Na een overleg met de verwijzer dienen de ouders zich zelf ook nog aan te melden.

 

Kosten

Neem contact op met de administratie van Praktijk Van Waterschoot over de vergoeding van 'Kinderen uit de knel'.

 

Vragen

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator van Kinderen uit de Knel, mevrouw Van Duijn. Ze is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 076-5430976