Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk groep mensen die de belangen van de cliënten van onze praktijk behartigt.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende personen: Rudi Devente (voorzitter), Ellen Vrieze en Jack Hoogenboom.

Contact  kunt u opnemen via telefoon of via het emailadres: clientenraad@praktijkvanwaterschoot.nl