OR

De Ondernemingsraad van PvW bestaat uit 5 leden en is in 2013 opgericht. Een van de belangrijkste taken van de OR is het meedenken over de organisatie en het  voeren van overleg namens de werknemers met het bestuur over de gang van zaken in de praktijk. De OR komt op voor ieders belang, zowel het belang van de organisatie als de medewerkers. Doel van de OR: PVW  wordt een nog succesvollere organisatie.