Visie

Binnen de Praktijk staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Daarbij wordt een systeemgerichte werkwijze gehanteerd. Dit houdt in dat –waar nodig en mogelijk- het handelen van cliënt, ouders, school en eventuele andere ondersteuners in het gehele proces worden betrokken. Doel is hierbij om tot een antwoord op de hulpvraag te komen. Soms betekent dit een diagnostisch onderzoek. Tevens biedt de Praktijk individuele of groepsgerichte behandeling. Ook advisering of doorverwijzing kunnen tot de mogelijkheden behoren.

Centraal uitgangspunt is steeds dat de competenties van de cliënt en direct betrokkenen uitgebreid en versterkt worden.

 

 Een deel van het team van Praktijk Van Waterschoot

Een deel van het team van Praktijk Van Waterschoot