De methode

Praktijk Van Waterschoot werkt binnen de dyslexiebehandelingen met een eigen ontwikkelde methode: Fonoco. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de praktijk ontwikkeld computergestuurd klankbord. De methode gebruikt klanken (fonemen) als basis voor het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden. Het programma is gebaseerd op de psycholinguïstische theorie, die er vanuit gaat dat het onvoldoende beheersen van de basisprocessen van technisch lezen en/of spellen de oorzaak vormt van het lees- en/of spellingprobleem van dyslectici.
 

Gericht op de basisprocessen van het lezen en de spelling
De behandeling wordt binnen Praktijk Van Waterschoot geprotocolleerd uitgevoerd en richt zich naast het lezen en de spelling voor een groot gedeelte op de basisprocessen van het lezen en de spelling: de fonologische verwerking, de klank-tekenkoppeling en het snel serieel benoemen.

-          De fonologische verwerking betreft het inzicht dat woorden uit fonemen (klanken) bestaan en de vaardigheid om hierover na te denken en te manipuleren met deze klanken.

-          De klank-tekenkoppeling betreft de kennis over welk teken bij welke klank hoort en de snelheid waarop deze kennis toegepast kan worden.

-          Het snel serieel benoemen betreft de vaardigheid om talige kennis (letters of cijfers) uit het lange termijngeheugen op te halen.
 

Aansluiten protocol dyslexie
De methode Fonoco sluit aan bij de eisen van het vernieuwde Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (mei 2013), waarbij ruimte is voor het aansluiten bij de individuele behoeften en mogelijkheden van cliënten. 


Werkzame principes
Op dit moment voert de praktijk een ‘best practice’ behandeling uit, volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Deze behandeling:

-          gaat uit van een specifiek probleem met technisch lezen/spellen van woorden;

-          gaat uit van een specifiek taalverwerkingsprobleem, veelal fonologisch van aard;

-          richt zich op lezen en spellen afzonderlijk en geïntegreerd;

-          richt zich op gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/woorden;

-          gebruikt specialistische leestraining in de vorm van tijdsgecontroleerde visuele woordherkenning;

-          bestaat uit inhoudelijke modules, die planmatig en systematisch zijn opgebouwd;

-          is in principe hetzelfde voor iedereen, met aandacht voor individuele kenmerken

-          is geïmplementeerd in een programma dat vrijwel altijd computerondersteund zal worden aangeboden.