Oudercursus dyslexie

Doelgroep

De oudercursus dyslexie is bedoeld voor ouders van dyslectische kinderen in de basisschoolleeftijd. Wanneer de diagnose dyslexie bij een kind is gesteld, kan dat bij kinderen én hun ouders veel vragen oproepen. In de dyslexiebehandelingen zal de aandacht voornamelijk naar de kinderen uitgaan. Maar ook voor ouders is inzicht in de problematiek van belang om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden in de thuissituatie.

 

Inhoudsomschrijving

Wat houdt de oudercursus dyslexie in?

De oudercursus dyslexie is een korte cursus waarin ouders enerzijds meer inzicht verkrijgen in de problematiek van hun kind en anderzijds ondersteund worden in de omgang met deze problematiek. Als ouder wil je je kind graag zoveel mogelijk hulp bieden, maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je op een positieve manier om met de problemen die kinderen met dyslexie ervaren? Op deze en andere vragen willen we in de oudercursus een antwoord bieden. De oudercursus biedt veel praktische informatie over dyslexie en de persoonlijke situatie van ouders en kinderen wordt niet over het hoofd gezien.

Wat wordt er gedaan tijdens de oudercursus dyslexie?

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

-          Wat is dyslexie en wat betekent dit voor uw kind?

-          Kennis over de ontwikkeling van het lezen en de spelling.

-          Hoe helpt u uw kind bij lezen en spelling?

-          Hoe motiveert u uw kind?

De oudercursus heeft een aantal doelstellingen, namelijk het vergroten van de kennis van dyslexie bij ouders, het versterken van de hulp en begeleiding die ouders aan hun kind geven en het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. Tevens moet u er rekening mee houden dat er enkele thuisopdrachten worden meegegeven. Van ouders wordt verwacht dat ze beide momenten aanwezig zijn en zich inzetten voor de thuisopdrachten. 

 

Praktische informatie

Procedure
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. Van u wordt verwacht dat u beide keren aanwezig bent. Daarnaast zullen enkele thuisopdrachten meegegeven worden. 

Data
De cursus vindt in Breda meestal plaats op woensdagavond van 19.00u tot 21.00u.
In Zeeuws-Vlaanderen zal de cursus gegeven worden op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Er zullen twee weken tussen de twee sessies zitten. Afhankelijk van de aanmeldingen wordt gekozen voor Terneuzen of Axel als cursuslocatie.
In Goes zal de cursus gegeven worden op woensdagavond van 19.00-21.00 uur.
Er wordt regelmatig een nieuwe training opgestart. Heeft u interesse dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de administratie van Praktijk Van Waterschoot.

Financiering
Aan de oudercursus dyslexie zitten geen extra kosten verbonden, omdat de cursus wordt gezien als passend binnen het totale behandeltraject.


Heeft u interesse in de oudercursus dyslexie en zou u graag over gaan tot aanmelding, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.
Voor de cursussen in Zeeland kunt u ook een email sturen naar:  oudercursuszeeland@praktijkvanwaterschoot.nl