Oudermediatietraining

Doelgroep

De oudercursus is bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd bij wie de diagnose AD(H)D of ASS is gesteld. De kinderen en hun gedrag van deelnemende ouders lijken dus op elkaar. Een andere overeenkomst tussen ouders die deel willen nemen aan de cursus is dat zij moeilijkheden ervaren in de opvoeding van hun kind. Het is noodzakelijk dat ouders of opvoeders met zijn tweeën de gehele cursus volgen.

 

Inhoudsomschrijving

Wat houdt de oudermediatietraining in?
De oudermediatiecursus is een vorm van ouderbegeleiding die in een groep plaatsvindt. In een dergelijke groep zitten ouders van kinderen die ongeveer dezelfde problemen hebben als uw kind. De groep bestaat uit zo’n zes ouderparen van kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. In de cursus krijgt u ondersteuning en advies met betrekking tot het omgaan met de problematiek van uw kind. De cursus richt zich enerzijds op het vergroten van het inzicht in de diagnose van uw kind (psycho-educatie). Anderzijds richt de cursus zich op het versterken van de opvoedvaardigheden en hoe deze het best kunnen aansluiten bij de problematiek van uw kind.

Wat wordt er gedaan tijdens de oudermediatietraining?
In de oudercursus worden uiteenlopende problemen besproken. Voorbeelden van problemen die veel voorkomen zijn: ongehoorzaamheid, driftbuien, ruzies met broertjes en zusjes, tegenspreken, in discussie gaan, angstig gedrag, steeds dezelfde vragen stellen, taken niet afmaken en zich niet kunnen vermaken. Deze problemen kunnen in verschillende situaties voorkomen.

 De oudercursus heeft meerdere doelen. De belangrijkste zijn:

* De kennis van een ouder over AD(H)D en ASS vergroten.

* Ouders een aantal nieuwe opvoedingsvaardigheden leren.

* Ouders ervaringen laten uitwisselen met andere ouders en van elkaar leren.

Tevens moet u rekening houden met huiswerk dat tussen de bijeenkomsten in gemaakt dient te worden. Dat houdt meestal in dat u thuis aan de slag gaat met de dingen die u in de cursus heeft geleerd. Daarnaast dienen steeds delen uit een boek te worden gelezen, behorende bij de cursus.

 

Praktische informatie

Procedure
Voorafgaand aan de cursus wordt er een intakegesprek met beide ouders gepland, om van beide kanten te bekijken of de oudertraining de meest geschikte vorm van hulp voor u is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er samen naar een andere vorm van ouderbegeleiding gezocht. Het hoofdgedeelte van de cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. De bijeenkomsten zullen niet wekelijks plaatsvinden, maar zullen ongeveer één maal per twee weken zijn (uitzonderingen bij vakanties en feestdagen). Ongeveer twee maanden na de laatste bijeenkomst vindt er nog een terugkombijeenkomst plaats.

Data
Momenteel wordt de training gegeven op maandagavond van 19.00u tot 21.00u. Er wordt regelmatig een nieuwe training opgestart. Heeft u interesse dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de administratie van Praktijk Van Waterschoot.

Financiering
Neemt u contact op met de administratie om meer informatie te verkrijgen op de wijze van financiering van de oudermediatietraining.

 
Heeft u interesse in de oudermediatietraining en zou u graag over gaan tot aanmelding, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie het idee dat een groepstraining niet volledig aansluit bij de behoeften van uw kind of blijkt groepstraining uit praktische overwegingen voor u niet haalbaar. Individuele ouderbegeleiding (eventueel ter overbrugging) zou dan uitkomst kunnen bieden. Indien u vragen heeft, kunt u dit aangeven bij onze administratie. Vervolgens zal één van onze coördinatoren contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.