VRIENDEN

Doelgroep

Het VRIENDEN-programma is een training voor kinderen van 8 tot 12 jaar met angstklachten. Het kan hierbij gaan om allerlei angstklachten, zoals bijvoorbeeld faalangst, angst voor het donker, onzekerheid of een negatief zelfbeeld. Kinderen leren vaardigheden om op een effectieve manier moeilijke of beangstigende situaties aan te kunnen pakken.

 

Inhoudsomschrijving

Wat houdt het VRIENDEN-programma in?

Tijdens de training leren kinderen positief te denken en krijgen ze op een speelse en ontspannen manier verschillende vaardigheden aangeleerd om zich zelfverzekerd en dapper te voelen. Het woord ‘VRIENDEN’ is een afkorting en staat voor de verschillende stappen die de kinderen in de training doorlopen (V=Voel je gevoelens, R=Rust en ontspan, I=Ik kan het!, E=Een plan van aanpak, N=Netjes gedaan dus beloon jezelf, D=Doe je oefeningen, EN=En lach!). Vaardigheden die tijdens de training aan bod komen, zijn:

-          het leren herkennen van eigen emoties en gedachten

-          het leren omzetten van niet-helpende gedachten naar helpende gedachten

-          het vergroten van het zelfvertrouwen

-          het leren omgaan met angstgevoelens en het aangaan van angsten


Wat wordt er gedaan tijdens het VRIENDEN-programma?

Een aantal dingen komen wekelijks aan bod. Allereerst krijgen kinderen na elke bijeenkomst een thuisopdracht mee, die ze bij de volgende bijeenkomst bespreken. Er wordt gewerkt met verhaaltjes en voorbeelden waarbij kinderen opdrachten maken. Daarnaast leren kinderen vaardigheden aan om te leren omgaan met hun angsten. Het voordeel van een groepstraining is dat de kinderen deze vaardigheden gelijk in de praktijk kunnen oefenen en toepassen.


Praktische informatie

 

Procedure
De training bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van anderhalf uur per week. Daarnaast vinden er twee ouderbijeenkomsten plaats. Voorafgaand aan de training wordt er een intakegesprek gepland tussen de trainsters, ouders en het kind. Hierin wordt geïnventariseerd of de training passend is bij de hulpvraag van het kind en/of diens ouders.

 

Data
Momenteel wordt de training niet gegeven. Heeft u interesse dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de administratie van Praktijk Van Waterschoot.

 

Financiering
Neemt u contact op met de administratie om meer informatie te verkrijgen op de wijze van financiering van het VRIENDEN-programma.

 

Heeft u interesse in het VRIENDEN-programma en zou u uw zoon of dochter graag willen aanmelden, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie het idee dat een groepstraining niet volledig aansluit bij de behoeften van uw kind of blijkt groepstraining uit praktische overwegingen voor u niet haalbaar. Individuele begeleiding (eventueel ter overbrugging) zou dan uitkomst kunnen bieden. Indien u vragen heeft, kunt u dit aangeven bij onze administratie. Vervolgens zal één van onze coördinatoren contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.