STOP

Doelgroep

De STOP training is een training voor kinderen van 4 tot 7 jaar met boos en opstandig gedrag (externaliserende problematiek) en hun ouders. STOP staat voor Samen sterker Terug Op Pad. Samen met hun ouders gaan kinderen aan de slag met hun boosheid. Ze leren hun gedrag reguleren en problemen beter oplossen, terwijl de ouders hun competenties versterken. Zowel de kinderen als hun ouders volgen de training. Er wordt dus een actieve houding van ouders verwacht.

 

Inhoudsomschrijving

Wat houdt de STOP training in?

Kinderen leren, met ondersteuning van hun ouders, hoe ze hun opstandige gedrag kunnen verminderen. Hiervoor worden de kinderen een aantal vaardigheden aangeleerd:

-          rolnemingsvaardigheden

-          zelfcontrole vaardigheden

-          probleemoplossingsvaardigheden

-          vaardigheden voor samenspelen en samenwerken

Het doel van de ouderbijeenkomsten is het versterken van de competenties van ouders, het verbeteren van de ouder-kind relatie en het vergroten van de sociale steun van de gezinnen.Praktische informatie

Procedure
De training bestaat uit tien kinderbijeenkomsten en acht ouderbijeenkomsten. Van anderhalf uur per week. Na ongeveer twee maanden vindt een terugkombijeenkomst plaats. Voorafgaand aan de training wordt er een kennismaking gepland tussen de trainsters, ouders en het kind. Gedurende de training zullen twee informatieavonden voor de ouders georganiseerd worden. Hierin krijgen zij informatie en kennis over de oefeningen die de kinderen leren en wordt er stilgestaan bij op welke wijze hier in de thuissituatie verder aandacht aan besteed kan worden. Tijdens de laatste bijeenkomst zal één van de ouders bij de training mogen aansluiten.

Data
De kinderbijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdagmiddag om 15.45 uur en de ouderbijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdagavond om 19.30 uur. Heeft u interesse dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de administratie van Praktijk Van Waterschoot.

Financiering
Neemt u contact op met de administratie om meer informatie te verkrijgen op de wijze van financiering van de mindfulnesstraining.
 

Heeft u interesse en zou u uw zoon of dochter graag willen aanmelden, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie het idee dat een groepstraining niet volledig aansluit bij de behoeften van uw kind of blijkt groepstraining uit praktische overwegingen voor u niet haalbaar. Individuele begeleiding (eventueel ter overbrugging) zou dan uitkomst kunnen bieden. Indien u vragen heeft, kunt u dit aangeven bij onze administratie. Vervolgens zal één van onze coördinatoren contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.