Mindfulness

Doelgroep

Bij Praktijk Van Waterschoot wordt de training aangeboden voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met aandachtsproblemen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Mindfulness de aandacht en concentratie kan verbeteren en de impulsiviteit, agressie en andere gedragsproblemen bij kinderen met onder andere ADHD kan verminderen.

Belangrijk is dat uw kind gemotiveerd is voor de training en dat er in de thuissituatie ruimte en tijd wordt gecreëerd om de geleerde oefeningen toe te passen. Hierbij is het van belang dat ouders hun kinderen motiveren en helpen bij het uitoefenen van de opdrachten. Het beoefenen van mindfulness dient in de thuissituatie een plekje te krijgen, het moet u dus wel liggen.

 

Inhoudsomschrijving

Wat houdt mindfulness in?

Mindfulness betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. Het betreft een meditatietechniek die teruggaat op oosterse invloeden en westerse psychologie. Kinderen die de training volgen, zullen leren hun aandacht beter te focussen en beter leren omgaan met stress. Ze leren hoe ze meer bewust kunnen zijn van hun lichaam en van hun gevoelens. Mindfulness helpt kinderen op een kalme, onbevooroordeelde manier met hun problemen om te gaan.

Wat wordt er gedaan tijdens de mindfulnesstraining?

In de mindfulnesstraining wordt wekelijks een thema centraal gesteld. De kinderen worden aan de hand van dit thema, middels praktische oefeningen en theorie, meegenomen in de wereld van bijvoorbeeld “de automatische piloot”; een bepaalde modus waar mensen over het algemeen vaak in verkeren. Met behulp van oefeningen leren zij om meer bewust hun lichaam te voelen en minder in hun hoofd bezig te zijn. Dit biedt ruimte voor bijvoorbeeld moeilijke situaties. Daarnaast wordt er geoefend om aandachtig te zijn en om je aandacht te focussen op je lichaam of bijvoorbeeld je ademhaling.

De Mindfulness for Kids! training bestaat uit:
•       Aandachts- en concentratieoefeningen;
•       Ontspanningsoefeningen en bewegingsoefeningen;
•       Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van impulsiviteit in het dagelijks leven;
•       Uitwisselen van ervaringen in de groep;
•       Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen;

 

Praktische informatie

Procedure
De training bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van anderhalf uur per week. Na ongeveer twee maanden vindt een terugkombijeenkomst plaats. Voorafgaand aan de training wordt er een kennismaking gepland tussen de trainsters, ouders en het kind. Gedurende de training zullen twee informatieavonden voor de ouders georganiseerd worden. Hierin krijgen zij informatie en kennis over de oefeningen die de kinderen leren en wordt er stilgestaan bij op welke wijze hier in de thuissituatie verder aandacht aan besteed kan worden. Tijdens de laatste bijeenkomst zal één van de ouders bij de training mogen aansluiten.

 

Financiering
Neemt u contact op met de administratie om meer informatie te verkrijgen op de wijze van financiering van de mindfulnesstraining.
 

Heeft u interesse in de mindfulnesstraining en zou u uw zoon of dochter graag willen aanmelden, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie het idee dat een groepstraining niet volledig aansluit bij de behoeften van uw kind of blijkt groepstraining uit praktische overwegingen voor u niet haalbaar. Individuele begeleiding (eventueel ter overbrugging) zou dan uitkomst kunnen bieden. Indien u vragen heeft, kunt u dit aangeven bij onze administratie. Vervolgens zal één van onze coördinatoren contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.