SOVA en Tim & Flapoor

SOVA

Doelgroep

De sociale vaardigheidstraining (SoVa- training) is bedoeld voor kinderen van 9 tot 12 jaar met uiteenlopende sociale problematieken. De training is ontwikkeld om de sociale vaardigheden van kinderen te versterken. Dankzij het aanleren van deze vaardigheden komen kinderen beter tot hun recht in sociaal contact en voelen ze zich competenter.

 

Inhoudsomschrijving

Wat houdt de SoVa-training in?
De sociale vaardigheidstraining bestaat uit drie fasen: de opbouwfase, de middenfase en de afbouwfase. In de opbouwfase is het belangrijk dat er een veilige plek voor de kinderen te creëren. Het versterken van het contact tussen trainers en kinderen en kinderen onderling staat hierbij centraal. Kinderen leren vaardigheden die het contact met elkaar vergemakkelijken. Er wordt gericht op non-verbaal gedrag, het uiten en herkennen van gevoelens en het leren kijken naar het eigen gedrag. De middenfase is de belangrijkste fase en is gericht op het leren hanteren van moeilijke sociale situaties. Dit gebeurt voornamelijk in de vorm van rollenspellen. Er komen verschillende thema’s aan bod die opklimmen in moeilijkheidsgraad. Eveneens worden er spelletjes gespeeld, die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking. De afbouwfase is de laatste en kortste fase. Deze fase staat in het teken van herhaling van de oefenstof. De kinderen krijgen de gelegenheid om situaties of vaardigheden, waar ze zich nog onvoldoende vertrouwd mee voelen, opnieuw aan de orde te laten komen

Wat wordt er gedaan tijdens de SoVa-training?
De bijeenkomsten worden gevormd door een aantal steeds terugkerende programmaonderdelen. Deze worden steeds in dezelfde volgorde afgewerkt. Er wordt bijgepraat in de vorm van een kringgesprek, het huiswerk wordt besproken en eerdere stof wordt behandeld. Vervolgens komt er nieuwe leerstof aan bod en wordt het nieuwe huiswerk besproken. 

De volgende vaardigheden en thema’s komen aan bod:

 • luisteren naar de ander
 • op je beurt wachten
 • je duidelijk voorstellen in een groep
 • duidelijk praten met de ander
 • initiatief nemen tot contact
 • een praatje maken met een ander en reageren op weigering van het gesprek
 • onderhandelen met een ander die iets anders wil dan jij
 • invoegen in een groep en reageren op een afwijzing
 • wat kun je doen als iemand iets doet waar je last van hebt
 • reageren op gerechtvaardigde kritiek en fouten toegeven
 • reageren op plagen

 
 

Praktische informatie

Procedure
De training bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van anderhalf uur per week. Na ongeveer twee maanden vindt een terugkombijeenkomst plaats. Voorafgaand aan de training wordt er een kennismaking gepland tussen de trainsters, ouders en het kind. Gedurende de training zullen twee informatieavonden voor de ouders georganiseerd worden. Hierin krijgen zij informatie en kennis over de oefeningen die de kinderen leren en wordt er stilgestaan bij op welke wijze hier in de thuissituatie verder aandacht aan besteed kan worden. Tijdens de laatste bijeenkomst zal één van de ouders bij de training mogen aansluiten.

Data
Heeft u interesse dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de administratie van Praktijk Van Waterschoot. 

Financiering
De totale kosten van de sociale vaardigheidstraining bedragen €500,-. In sommige gevallen kan de factuur ingediend worden bij de zorgverzekering. Over eventuele vergoeding kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.  


Heeft u interesse in de sociale vaardigheidstraining en zou u uw zoon of dochter graag willen aanmelden, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie het idee dat een groepstraining niet volledig aansluit bij de behoeften van uw kind of blijkt groepstraining uit praktische overwegingen voor u niet haalbaar. Individuele begeleiding (eventueel ter overbrugging) zou dan uitkomst kunnen bieden. Indien u vragen heeft, kunt u dit aangeven bij onze administratie. Vervolgens zal één van onze coördinatoren contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden. 

 

Tim & Flapoor

Doelgroep

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar, die hun sociale vaardigheden willen versterken. Voor deze leeftijdscategorie wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Leer samen spelen met Tim en Flapoor’. Deze methode is vanuit de praktijk ontstaan en gebaseerd op de training ‘Bang zijn voor andere kinderen’ van Ringrose en Nijenhuis. De sociale vaardigheidstraining is geschikt voor kinderen met uiteenlopende sociale problematieken (moeilijk vriendjes maken, moeite hebben met samen spelen, vaak ruzie hebben met leeftijdgenoten enz.).

 

Inhoudsomschrijving

Wat houdt de sociale vaardigheidstraining ‘Leer samen spelen met Tim en Flapoor’ in?
Met behulp van de fantasiefiguren Tim en Flapoor worden de kinderen op een speelse manier langs verschillende sociaal-emotionele thema’s geleid. De kinderen kunnen de vaardigheden tijdens de trainingen oefenen door middel van rollenspelen. Met behulp van ouders kunnen de aangeleerde vaardigheden ook thuis worden geoefend. Ouders krijgen hiertoe korte instructies uitgereikt.

De training bestaat uit bijeenkomsten met elk hun eigen thema:

1. kennismaking
2. elkaar aankijken
3. om de beurt praten
4. ik stel een vraag
5. het antwoord is nee
6. ik wil iets anders spelen dan jij 
7. spelregels zijn spelregels
8. ik zeg nee
9. sorry, dat ging per ongeluk
10. daar baal ik van
11. mag ik meedoen?
12. ik mag niet meedoen
13. ik word gepest
14. afsluitingsmoment

Wat wordt er gedaan tijdens de sociale vaardigheidstraining ‘Leer samen spelen met Tim en Flapoor’?

Iedere bijeenkomst komen dezelfde onderdelen aan bod:

 • bijpraten en het huiswerk bespreken
 • het voordoen van ongewenst gedrag door Tim en Flapoor en dit bespreken
 • zoeken en bespreken van het thema-stripverhaal
 • het voordoen van gewenst gedrag door Tim en Flapoor en dit bespreken
 • gedragsoefening (d.m.v. hulpspeelgoed en rollenspel oefenen met de vaardigheden)
 • het maken van het hulpspeelgoed
 • uitdelen van helpersbrieven en beloningen

 

Praktische informatie

Procedure
De training bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten van één uur per week. Halverwege de trainingen wordt er een informatieavond georganiseerd voor ouders, verzorgers, leerkrachten en intern begeleiders van het kind. 

Data
Momenteel wordt de training niet gegeven.
Heeft u interesse dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de administratie van Praktijk Van Waterschoot. 

Financiering
De totale kosten van de sociale vaardigheidstraining ‘Leer samen spelen met Tim en Flapoor’ bedragen €600,-. In sommige gevallen kan de factuur ingediend worden bij de zorgverzekering. Over eventuele vergoeding kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.  
 

Heeft u interesse in de sociale vaardigheidstraining en zou u uw zoon of dochter graag willen aanmelden, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.

Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie het idee dat een groepstraining niet volledig aansluit bij de behoeften van uw kind of blijkt groepstraining uit praktische overwegingen voor u niet haalbaar. Individuele begeleiding (eventueel ter overbrugging) zou dan uitkomst kunnen bieden. Indien u vragen heeft, kunt u dit aangeven bij onze administratie. Vervolgens zal één van onze coördinatoren contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.