Behandeling

Behandeling bij Praktijk Van Waterschoot kan volgen na een face-to-face intakegesprek, of na (uitgebreid) onderzoek. Na het behandel- en indicatieoverleg, wordt u of uw kind voor behandeling op de wachtlijst gezet. Wanneer u of uw kind ingepland kan worden voor behandeling, dan wordt er contact met u opgenomen door de desbetreffende behandelaar.

Behandeling kan bestaan uit individuele behandeling, behandeling in groepsverband en ouderbegeleiding, of een combinatie van deze vormen. Met name bij jonge kinderen is het in het kader van de systeemgerichte werkwijze gewenst om individuele behandeling te combineren met ouderbegeleiding.

In de behandeling bij volwassenen  wordt er onder andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, mindfulness based cognitieve therapie, (elementen van) schematherapie, EMDR, ACT (acceptance commitment therapie), oplossingsgerichte therapie. Zowel bij kinderen als volwassenen wordt er gebruik gemaakt van Ehealth. Hierbij kunt u online (24/7) therapiemodules volgen.  
Bijvoorbeeld; cognitieve gedragstherapie, terugval preventie, rouwverwerking, burnout en psycho educatie ADHD.

Voor u of uw kind wordt door de behandelaar een behandelplan opgesteld met daarin de doelen waar tijdens de behandelingen aan gewerkt zal worden. Tevens worden hierin afspraken gemaakt voor een evaluatiemoment. Een behandeling duurt in beginsel 45 minuten en zal meestal wekelijks plaatsvinden.