Onderzoek

Bij meer complexere problematiek, waarbij meer zicht gewenst is op de mogelijke oorzaak van de problematiek, wordt vaak gekozen voor (uitgebreid) onderzoek. Daarnaast kan er aanvullend onderzoek gepland worden, om meer informatie te verkrijgen.

Het onderzoek kan o.a. bestaan uit onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en een neuropsychologische screening. Tijdens het onderzoek zal u of uw kind gevraagd worden om vragen te beantwoorden, vragenlijsten in te vullen en verschillende taken uit te voeren. De hoofdbehandelaar zal bij het inplannen van het onderzoek aangeven hoe lang het onderzoek zal duren. Dit zal maximaal twee dagdelen zijn.

Wanneer de onderzoeker het onderzoek bij u of uw kind heeft afgenomen, volgt de uitwerkperiode. Indien de onderzoeker nog aanvullende informatie nodig heeft, dan kan hij/zij nog contact met u opnemen. Ook kan aanvullend een observatie op school gewenst zijn. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

Na de uitwerkperiode, ontvangt u het onderzoeksverslag per post. U kunt naar aanleiding van het verslag een afspraak maken voor een toelichtingsgesprek met de onderzoeker. Tijdens het toelichtingsgesprek kan ook het verdere verloop van het traject besproken worden.