Intake

U kunt uzelf of uw kind via telefoon of het aanmeldformulier op de website aanmelden bij Praktijk Van Waterschoot. Uw gegevens worden doorgegeven aan onze hoofdbehandelaars, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Tijdens de telefonische intake met één van onze hoofdbehandelaars worden verdere afspraken gemaakt over het verdere verloop van het traject bij Praktijk Van Waterschoot.

Na de telefonische intake, zal er voor u of uw kind een dossier aangemaakt worden en zal de administratie een set vragenlijsten naar u opsturen. Deze vragenlijsten dient u in te vullen en uiterlijk één week voor de face-to-face intake terug te sturen. Indien dit niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met de administratie.

Er wordt een face-to-face intakegesprek met u gepland tijdens de telefonische intake. Wanneer u uw kind heeft aangemeld, is het gewenst dat beide ouders en uw aangemelde kind aanwezig zijn bij het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek zal o.a. gevraagd worden naar de aard en de frequentie van de problematiek, maar daarnaast ook naar de algehele ontwikkeling en het gezinsfunctioneren.

Na de intake zal het dossier besproken worden in het behandel- en indicatieoverleg. Tijdens dit overleg wordt het te adviseren traject bepaald. Hierna wordt er contact met u opgenomen over de volgende stap in het traject. Dit kan bestaan uit (uitgebreid) onderzoek en/of behandeling. Om de zorg zo goed mogelijk op uw hulpvraag (en uw beschikbaarheid) aan te laten sluiten, is het mogelijk dat u na de intake of na het onderzoek door een andere medewerker (met een andere specialisatie) wordt gezien.