Soorten zorg

Praktijk Van Waterschoot biedt verschillende soorten zorg. Namelijk geestelijke gezondheidszorg binnen de Basis GGZ, de Gespecialiseerde GGZ, dyslexiezorg en particuliere zorg. Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe GGZ zorg structuur in werking getreden. De eerstelijns zorg en tweedelijns zorg zijn komen te vervallen. Een deel van de GGZ zorg is ondergebracht bij de Praktijkondersteuner Huisarts (POH). De Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ zijn voor de oude zorgsoorten in de plaats gekomen. Er zijn aanvullende criteria gesteld, om doorverwezen te kunnen worden naar de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ.


Basis GGZ

Wanneer u psychische problemen ervaart dan kunt u, uw huisarts vragen om een verwijzing naar Praktijk Van Waterschoot. Uw huisarts zal bepalen welke soort zorg voor u passend is. Dit kan ook zorg zijn van de Praktijkondersteuner Huisarts, POH, binnen de huisartsenpraktijk waar u bij aangesloten bent. Uw huisarts zal doorverwijzen naar de Basis GGZ als er aan een aantal criteria wordt voldaan. Er moet een vermoeden bestaan van een DSM-stoornis. Daarnaast moet de huisarts de ernst van de problematiek, het risico en de complexiteit van het probleem inschatten. Ook houdt hij/zij rekening met het beloop van de klachten.

Er zijn binnen de Basis GGZ verschillende productgroepen. De hoofdbehandelaar van Praktijk Van Waterschoot zal na het intake overleg en het daaraan gekoppelde interne behandel- en indicatieoverleg bepalen in welke productgroep u als cliënt terecht zal komen. De ernst van de problematiek en de verwachte duur van de behandeling zullen daarin de doorslag geven.

Er moet altijd een verwijzing zijn van de huisarts, om voor zorg binnen de Basis GGZ in aanmerking te komen!
 

Gespecialiseerde GGZ

Wanneer u psychische problemen ervaart dan kunt u, uw huisarts vragen om een verwijzing naar Praktijk Van Waterschoot. Uw huisarts zal bepalen welke soort zorg voor u passend is. Dit kan ook zorg zijn van de Praktijkondersteuner Huisarts, POH, binnen de huisartsenpraktijk waar u bij aangesloten bent. Uw huisarts zal doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ als er aan een aantal criteria wordt voldaan. Er moet een vermoeden bestaan van een DSM-stoornis. Daarnaast moet de huisarts de ernst van de problematiek, het risico en de complexiteit van het probleem inschatten. Ook houdt hij/zij rekening met het beloop van de klachten.

Bij een traject binnen de Gespecialiseerde GGZ is er sprake van een hoog risico en/of hoge complexiteit van de problemen. Een traject binnen de Gespecialiseerde GGZ is een langlopend traject, waarbij u als cliënt door een multidisciplinair team geholpen wordt.

Er moet altijd een verwijzing zijn van de huisarts, om voor zorg binnen de Gespecialiseerde GGZ in aanmerking te komen!
 

Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie

Praktijk Van Waterschoot biedt vergoede dyslexiezorg voor cliënten die voldoen aan de criteria van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling. Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Op basis van o.a. een schooldossier kan de screener van Praktijk Van Waterschoot beoordelen of een cliënt in aanmerking komt voor een traject volgens de vergoede dyslexiezorg. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts.
 

Particuliere zorg

Zorg die niet valt onder de Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en de vergoede dyslexiezorg, wordt ook aangeboden bij Praktijk Van Waterschoot. U zult voor deze zorg als cliënt een particuliere factuur ontvangen. Zorg die bij Praktijk Van Waterschoot particulier wordt aangeboden is bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, dyslexiezorg die niet valt onder de vergoede dyslexiezorg en verschillende soorten onderzoek, zoals een intelligentieonderzoek.