Werkwijze/procedure

Mocht u als verwijzer een cliënt hebben die psychologische zorg nodig heeft, dan kunt u deze naar onze praktijk doorverwijzen. De verwijskaart dient aan Praktijk Van Waterschoot gericht te zijn en te voldoen aan de onderstaande vereisten van de NZA:

  1. Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de 1e behandeldatum liggen)
  2. Naam en functie van de verwijzer
  3. AGB-code van de verwijzer
  4. Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  5. Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  6. Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis, dan wel een vermoeden daarvan evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  7. Aangegeven of verwezen wordt naar de generalistische basis ggz of specialistische ggz.
  8. De verwijzing mag niet handgeschreven zijn.

Generalistische Basis GGZ is bestemd voor patiënten met lichte en matige problematiek.

Gespecialiseerde GGZ is bestemd voor patiënten met een hoog risico en/of zeer complexe aandoening.

De cliënt kan zich vervolgens via onze  website of telefonisch aanmelden bij Praktijk Van Waterschoot met de reden van aanmelding. Eén van de hoofdbehandelaars neemt daarna telefonisch contact met de cliënt op. De problematiek wordt nader uitgevraagd en er wordt aan de hand van het telefoongesprek onderzoek en/of behandeling geïndiceerd.

Aan de hand van de telefonische aanmelding wordt er een intakegesprek of een onderzoeksdatum ingepland.

Tussentijds en na beëindiging van de behandeling zullen wij u als verwijzer op de hoogte houden van de voortgang c.q. het eindresultaat van de behandeling.