Zorg en Vergoeding

U kunt uw cliënt naar ons doorverwijzen voor verschillende onderzoeken en/of behandelingen.

Naar aanleiding van een intakegesprek wordt bepaald of een psychodiagnostisch onderzoek noodzakelijk is.

De volgende vormen van onderzoek zijn mogelijk:

-          Intelligentie-onderzoek

-          Neuropsychologische screening (o.a. aandacht, concentratie, planning en geheugen)

-          Persoonlijkheidsonderzoek

-          Orthodidactisch onderzoek (o.a. lezen, spellen, taalontwikkeling en rekenen)

 

Op basis van de intake en/of het onderzoeksverslag kan tot psychologische en/of orthopedagogische behandeling worden overgegaan.

-          Dyslexiebehandeling middels o.a. FONOCO

-          Dyscalculiebehandeling

-          Cognitieve gedragstherapie

-          Psycho-educatie

-          Sociale vaardigheidstraining

-          Spelbegeleiding

-          Faalangstreductietraining

-          EMDR

-          Ouderbegeleiding

-          Advisering en/of begeleiding school en derden

-          Huiswerkbegeleiding

Praktijk Van Waterschoot is een GGZ- instelling en ons team bestaat uit (GZ-)psychologen, orthopedagogen, een systeemtherapeut en een psychiater.

Deze zorg bieden wij aan in de Generalistische Basis GGZ, de Gespecialiseerde GGZ, vergoede dyslexie en particulier.