Gedragsproblematiek

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling en de ontwikkeling van elk kind verloopt anders. Hierdoor laten kinderen regelmatig afwijkend gedrag (gedrag dat afwijkt van de norm) zien, Dit gedrag is meestal van voorbijgaande aard en daarom niet zorgwekkend. In sommige gevallen blijft het afwijkende gedrag echter bestaan of verergert het gedrag zelfs, wat bij ouders en/of school tot zorgen kan leiden. Denk hierbij aan problemen in de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele of persoonlijkheidsontwikkeling en problemen in de ontwikkeling van neurocognitieve functies. Ook omgevingsgebonden factoren kunnen grote invloed hebben op het ontstaan en/of het in stand houden van afwijkend gedrag. Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of er zelf niet goed meer uit komen, is het van belang om niet te lang te wachten met het zoeken van hulp. 

Bij Praktijk Van Waterschoot kunnen kinderen en jeugdigen terecht voor een grote verscheidenheid aan problematieken. Onze praktijk biedt binnen de volgende gebieden regelmatig onderzoek of begeleiding: 


Ontwikkelingsstoornissen
(zoals bijvoorbeeld AD(H)D, autisme spectrum stoornissen, gedragsproblemen etc.)

Vragen of problemen die ouders kunnen hebben zijn:

Mijn kind is erg onrustig en kan zich moeilijk concentreren.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind minder snel afgeleid is in de klas?

Mijn kind heeft moeite met het maken en onderhouden van vriendschappen.

Hoe komt het dat mijn kind zoveel moeite heeft met veranderingen?

Mijn kind wordt vaak boos en gedraagt zich opstandig.   


Angstproblematiek
(zoals bijvoorbeeld faalangst, fobieën, paniekaanvallen, angststoornissen)

Vragen of problemen die ouders kunnen hebben zijn:

Mijn kind durft niet alleen te slapen.

Hoe komt het dat mijn kind zoveel moeite heeft op school, terwijl hij/zij het wel kan?

Mijn kind is zo bang voor bepaalde situaties dat het zijn of haar leven beïnvloedt.


Omgevingsgebonden factoren
(zoals bijvoorbeeld bij een echtscheiding, opvoedingsmoeilijkheden, hechting, rouwverwerking)

Vragen of problemen die ouders kunnen hebben zijn:

Mijn kind heeft last van onze (v)echtscheiding.

Hoe komt het dat mijn kind zich opstandig gedraagt?

Ik krijg moeilijk contact met mijn kind en kan weinig met hem/haar beginnen.

Mijn kind heeft erg veel meegemaakt in zijn/haar leven, wat van invloed kan zijn op zijn/haar welzijn.
 

Stemmingsproblematiek
(zoals bijvoorbeeld depressie, somberheid, stemmingswisselingen)

Vragen of problemen die ouders kunnen hebben zijn:

Mijn kind voelt zich de laatste tijd somber.

Wat kan ik doen als mijn kind suicide uitspraken heeft?

Hoe komt het dat mijn kind last heeft van stemmingswisselingen?

Mijn kind heeft nergens meer zin in en lijkt weinig plezier te ervaren.


Sociaal-emotionele of persoonlijkheidsproblematiek
(er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een laag zelfbeeld of een lage weerbaarheid,
 

Cognitieve capaciteiten
(er kan bijvoorbeeld sprake zijn van over- of ondervraging op school, hoog- of laagbegaafdheid) 

Vragen of problemen die ouders kunnen hebben zijn:

Ik denk dat mijn kind te weinig uitdaging krijgt op school. Wat kan ik daarmee doen?

Hoe komt het dat mijn kind slechte resultaten haalt op school?

 

Binnen de begeleiding van gedragsproblematiek is het doel om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Het is gebruikelijk dat de begeleiding wekelijks plaatsvindt (meestal 45 minuten). Dit hoeft echter niet. Naargelang de behoefte wordt de frequentie van de behandelingen met de behandelaar besproken. De behandelaar onderhoudt contact met ouders en indien nodig met school. Er zullen huiswerkopdrachten mee worden gegeven die zijn aangepast op de ernst van de problematiek en mogelijkheden van het kind. Aan het einde van een behandelperiode zullen de doelen worden geëvalueerd en zal er worden bekeken of vervolg van de begeleiding nodig en gewenst is.