Bikkeltraining

Doelgroep
Bij Praktijk Van Waterschoot wordt de faalangstreductietraining, ofwel Bikkeltraining aangeboden voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar met (tekenen van) faalangst. De faalangst kan zowel gericht zijn op het gebied van school, sport of in de omgang met anderen. Aangezien het om een relatief korte training gaat, is het belangrijk dat de kinderen op alle dagen aanwezig zijn.

Inhoudsomschrijving
Wat houdt de Bikkeltraining in? Tijdens de training leren de kinderen meer over faalangst en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. De training is gebaseerd op de sociale en cognitieve leertheorie en kent een cognitief gedragstherapeutische aanpak. De kinderen leren van en met elkaar door modeling (het voordoen van gewenst gedrag) en door gebruik te maken van cognitieve herstructurering; irreële gedachten (ook wel piep-miep gedachten) worden vervangen door reële, positieve gedachten (ook wel bikkelgedachten). In de training wordt dit ‘Bikkeldenken’ genoemd.

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens de training zijn:

            ◦          Wat is faalangst / soorten faalangst

            ◦          Stress herkennen en inschalen

            ◦          Leren relativeren

            ◦          De baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)

            ◦          Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen

            ◦          Leren ontspannen en juist ademhalen

            ◦          Goede voorbereiding op je taken

            ◦          Gebruik van je eigen Bikkelprotocol als hulpmiddel voor je faalangst

Praktische informatie

Procedure
De training bestaat uit vier groepsbijeenkomsten van anderhalf uur per week. Met een klein groepje kinderen gaan twee gecertificeerde Bikkeltrainers intensief aan de slag om de faalangst aan te pakken. Per bijeenkomst krijgen de kinderen een opdracht mee om thuis te oefenen, zodat zij getraind worden om het geleerde in meerdere situaties toe te passen. Ook wordt er per bijeenkomst een begeleidende brief aan ouders meegegeven, zodat zij op de hoogte zijn van welke thema’s er besproken en geoefend zijn. Er vindt geen intake- of evaluatiegesprek plaats, maar er is altijd ruimte voor ouders om vragen te stellen en om samen mee te denken over een eventueel aanvullend traject. De training wordt vaak ingezet naast een al lopende behandeling binnen Praktijk Van Waterschoot, maar kan ook enkel aangeboden worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fenna Thijssen of Linda de Jong

fenna.thijssen@praktijkvanwaterschoot.nl
linda.dejong@praktijkvanwaterschoot.nl