Samenwerking met derden

Er vindt overleg plaats met de verwijzer gedurende het zorgtraject over de indicatiestelling van zorg, het verloop en het resultaat van het zorgtraject.

In overleg met clïent en/of ouders kunnen ook andere betrokken geïnformeerd worden. 

Voor de volwassen zorg zijn er ook afspraken met het huisartsenteam.