Samenwerking met derden

Er vindt overleg plaats met de verwijzer gedurende het zorgtraject over de indicatiestelling van zorg, het diagnostisch proces, het verloop en het resultaat van het zorgtraject.

In overleg met clïent en/of ouders kunnen ook andere betrokken geïnformeerd worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan partners, gezinsleden of werkgever.

Bij afronding van het zorgtraject wordt de verwijzer over de behandelresultaten geïnformeerd.

Op het moment dat wij niet de geïndiceerde zorg kunnen bieden zoeken wij voor u contact met de verwijzer en eventuele zorgaanbieder.
Wij hebben bijvoorbeeld afspraken met de Viersprong en GGZ Breeburg.

Voor de volwassen zorg zijn er ook afspraken met het Huisartsenteam. Het Huisartsenteam is een grote groep van huisartsen in de regio Breda die samenwerkingsafspraken heeft met Praktijk Van Waterschoot als GGZ aanbieder.