Wetenschappelijk onderzoek methode Fonoco

Betekenisvol grote vooruitgang in lees- en spellingvaardigheden met  Fonoco ook op lange termijn zichtbaar

Vanaf 2015 wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van ons dyslexiebehandelprogramma Fonoco. Een groep van 165 participanten werd ongeveer twee jaar lang gevolgd. Uit onderzoek in 2015 en 2017 (zie onderstaande artikelen voor uitgebreidere informatie) kwam naar voren dat kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie een betekenisvol grote vooruitgang boeken in hun lees- en spellingvaardigheden tijdens behandeling met Fonoco. Ze lezen na de behandling nauwkeuriger en sneller en maken minder spellingfouten. De kinderen bleven gedurende de gehele behandeling profiteren van de geboden hulp.

De methode Fonoco richt zich naast het oefenen met lezen en spellen ook op het versterken van de basisvaardigheden voor het lezen en spellen, die ten grondslag liggen aan de lees- en spellingproblemen van kinderen met dyslexie. Het betreft de fonologische vaardigheden, de klank-tekenkoppeling en de benoemsnelheid. Hiermee onderscheidt het programma zich van de extra ondersteuning die op scholen wordt geboden. Uit het onderzoek in 2017 kwam naar voren dat de kinderen deze basisvaardigheden aan het einde van de behandeling aanzienlijk beter beheersen.

“De vooruitgang die de kinderen tijdens de behandeling boeken, blijft behouden tot een halfjaar na afronding van het behandeltraject”

 In 2018 is er opnieuw wetenschappelijk onderzoek verricht naar onze behandelmethode. Hierbij is vooral gekeken naar de vooruitgang op langere termijn. Een groep van 80 participanten werd een halfjaar na afronding van de behandeling nogmaals uitgenodigd voor een follow-upmeting. Het onderzoek wijst uit dat de vooruitgang die de kinderen tijdens de behandeling boeken, behouden blijft tot een halfjaar na afronding van het behandeltraject. Bij het tekstlezen ligt het niveau een halfjaar na afronding zelfs hoger dan bij afronding van de behandeling, wat betekent dat ze op dit gebied blijven groeien nadat de behandeling is gestopt. Daarnaast zijn de kinderen een halfjaar na afronding van de behandeling sneller met het toepassen van de spellingregels en kunnen zij letters en klanken vlugger aan elkaar koppelen, wat betekent dat de spellingregels en klank-tekenkoppeling beter geautomatiseerd zijn.

N.B. Het betreft hier de gemiddelde trend. Er kunnen geen garanties worden geboden voor individuele trajecten.

 

 Vooruitgang in lezen en spellen

 

Lees- en spellingontwikkeling