Zorg voor adolescenten

 

 

Zorg voor adolescenten bij Praktijk Van Waterschoot

 

Praktijk Van Waterschoot biedt, naast begeleiding aan kinderen en volwassenen, eveneens psychologische zorg aan  adolescenten.  De adolescentie is de overgangsfase tussen jeugd en volwassenheid, een periode waarin veel veranderingen centraal staan. Naast lichamelijke veranderingen staan in deze periode de persoonlijkheidsontwikkeling, het vormen van de identiteit en verschillende ontwikkelingstaken (kiezen van opleiding, oriënteren loopbaan, creëren van sociaal netwerk) centraal. Het ervaren van psychische klachten doet deze ontwikkelingstaken vaak stagneren.

Er wordt voor adolescenten zowel  zorg binnen de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ geboden. Het bieden van particuliere zorg behoort bij Praktijk Van Waterschoot eveneens tot de mogelijkheden. Qua problematiek kan er gedacht worden aan angst- en stemmingsstoornissen, een stoornis binnen het autismespectrum, AD(H)D en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling.

 

Aanmelding

Aanmelden kan via de website of telefonisch via het algemene telefoonnummer van de praktijk. Nadat er enkele persoonsgegevens worden genoteerd door de administratie zult u worden teruggebeld voor een telefonische intake. Gedurende de telefonische intake wordt er een intakegesprek ingepland met als doel een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige klachten en hulpvraag. Naar aanleiding van de intake en de reeds ingevulde formulieren wordt er binnen de praktijk bekeken welke zorg er kan worden ingezet. Er kan een psychologisch onderzoek worden ingepland, behandeling worden opgestart of u kunt worden doorverwezen naar een andere instelling wanneer gedacht wordt dat deze instelling meer passende zorg kan bieden.

 

Psychologisch onderzoek

Het uitvoeren van een uitgebreid psychologisch onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de huidige klachten en het bieden van inzicht in de mogelijk achterliggende verklaringen hiervoor. Afhankelijk van de aanwezige klachten en hulpvraag worden het niveau van intellectueel functioneren, het neurocognitief functioneren en/of de persoonlijkheidsontwikkeling onderzocht. Naar aanleiding van  het psychologisch onderzoek zal er een conceptverslag worden opgesteld en kan er een toelichtingsgesprek plaatsvinden waarin de resultaten en vragen besproken kunnen worden. Belangrijk om te vermelden is dat het doen van psychologisch onderzoek altijd in kader dient te staan van een daarop volgend behandeltraject.

 

Behandeling

Een behandeling bij Praktijk Van Waterschoot wordt na de intake of na het psychologisch onderzoek opgestart. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er sprake is van een wachtlijst. De actuele wachttijden  kunt u vinden op de website. Samen met de behandelaar zullen er doelen worden opgesteld welke richtlijnen zullen geven aan de inhoud van de behandeling. Motivatie en inzet zijn van groot belang om de doelen te kunnen bereiken en de behandeling te laten slagen. Omdat klachten van adolescenten vaak van invloed  zijn op en/of een relatie hebben met patronen binnen het gezin wordt het gezin vaak bij de behandeling betrokken.