Therapie met paarden

Doelgroep

Sinds december 2015 is Praktijk Van Waterschoot een samenwerking aangegaan met A.A.I. centrum De Klimop in Etten-Leur om op deze wijze voor onze cliënten therapie met paarden te kunnen verwezenlijken. Therapie met paarden is een vorm van individuele therapie die geschikt is voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het kan toegepast worden op verschillende klachtgebieden, o.a.: angst, concentratieproblematiek, depressie, sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen.

Inhoudsomschrijving

Wat houdt therapie met paarden in?

A.A.I. staat voor Animal Assisted Interventions, ofwel door dieren geassisteerde interventies. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat therapie met paarden kinderen, jongeren en volwassenen helpt hun behandeldoelen te bereiken. In de therapiesessies worden therapeutische opdrachten uitgevoerd met het paard, onder begeleiding van de psycholoog/equine assisted coach*. Omdat opdrachten altijd vanaf de grond uitgevoerd worden en er nooit op de paarden gereden wordt, is er geen ervaring met paarden benodigd om aan deze vorm van therapie te kunnen deelnemen. Vanuit de therapeutische opdrachten worden gedragspatronen zichtbaar, die gelinkt kunnen worden aan het dagelijks leven van de cliënt. Omdat via de opdrachten aan deze gedragspatronen wordt gewerkt, kunnen de geleerde vaardigheden direct terug vertaald worden naar de dagelijkse thuis-, school- of werksituatie. Het paard fungeert in deze therapievorm als spiegel, omdat het eerlijk reageert op het vertoonde gedrag van dat moment.

Wat wordt er gedaan tijdens de therapie met paarden?

Tijdens de therapiesessies mag de cliënt kiezen met welk paard of pony hij of zij graag zou willen werken. Er zijn vier therapiepaarden en pony’s in verschillende maten beschikbaar, zodat er altijd een goede match gevonden kan worden. Tijdens de sessies wordt informatie verschaft over het wezen paard en de manier van contact maken. Middels verschillende soorten activiteiten zoals o.a. loswerken, leiden en stoppen en verschillende therapeutische opdrachten wordt ingegaan op de hulpvraag van de cliënt. Omdat deze altijd verschillend is, wordt per hulpvraag bekeken welke activiteiten passend zijn.

Praktische informatie

Procedure
Voorafgaand aan de individuele sessies wordt een intakegesprek gepland met de psycholoog/equine assisted coach. Hierin wordt geïnventariseerd of deze vorm van therapie passend is bij de hulpvraag van de cliënt.
Alle activiteiten vinden het gehele jaar door buiten plaats. Kinderen en jongeren zijn verplicht tijdens de activiteiten met de paarden een cap te dragen. Deze zijn beschikbaar op de boerderij.

Data
Therapie met paarden vindt op maandagen plaats op de boerderij in Etten-Leur.

Financiering
Neemt u contact op met de administratie om meer informatie te verkrijgen op de wijze van financiering van therapie met paarden.
 
Heeft u interesse in therapie met paarden en zou u uw zoon, dochter of uzelf graag willen aanmelden, meld u dan aan via het aanmeldformulier (=link) of neem direct contact op met onze administratie door te bellen naar 076-5417250.

 

*Equine assisted coach staat voor coach met behulp van paarden. Dit wil zeggen dat de professional bevoegd is om paarden als hulpmiddel in te zetten in het therapeutisch proces.