Wetenschappelijk onderzoek methode Fonoco

woensdag 11 oktober 2017

Betekenisvol grote vooruitgang in lees- en spellingvaardigheden met de dyslexiebehandelmethode Fonoco

Er heeft wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de vooruitgang in lees- en spellingvaardigheden van dyslectische kinderen tijdens dyslexiebehandeling met de methode Fonoco van Praktijk Van Waterschoot. Gedurende een periode van ongeveer twee jaar zijn 164 participanten onderzocht. Uit de resultaten bleek dat dyslectische kinderen betekenisvol grote lange termijn vooruitgang maken op het gebied van lees- en spellingvaardigheden tijdens de behandeling met Fonoco. Daarbij, zo bleek uit de resultaten, maken zij ook een betekenisvol grote vooruitgang op het gebied van de basisvaardigheden die ten grondslag liggen aan de lees- en spellingvaardigheden bij kinderen. Deze basisvaardigheden zijn: de fonologische verwerking, de klank-tekenkoppeling en het snel serieel benoemen van letters en cijfers. Verder lieten de resultaten zien dat de kinderen in iedere behandelperiode met Fonoco, drie in totaal, betekenisvol vooruitgaan ten opzichte van de vorige behandelperiode. Het is daarom relevant om de dyslexiebehandelmethode Fonoco te hanteren bij het aanpakken van ernstige lees- en/of spellingproblemen.

In 2017 zal een vervolgonderzoek worden uitgevoerd, waarin wordt nagegaan of de kinderen deze vooruitgang is lees- en spellingvaardigheden behouden tot een half jaar na beëindiging van de dyslexiebehandeling met de methode Fonoco.

 

Terug naar overzicht