Lisanne Broeders

Mw. L.  Broeders

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot als orthopedagoge en vanaf 2015 ook als coördinator leerstoornissen.

Ik heb altijd al veel interesse gehad in de (leer)ontwikkeling van kinderen en jongeren en wat er gedaan kan worden om deze zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kunnen helpen van kinderen (en hun ouders) waardoor zij beter in hun vel komen te zitten én vooruitgang in hun leerontwikkeling laten zien geeft mij veel voldoening.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het geven van behandelingen en het doen van onderzoek bij kinderen en jongeren met leerproblematiek (in combinatie met ontwikkelings- of gedragsproblematiek). Daarnaast heb ik samen met Miranda de oudercursus dyslexie opgezet, die ik met veel plezier geef. Binnen mijn taak als coördinator, houd ik mij bezig met de aanmeldingen omtrent leerstoornissen en beantwoord ik inhoudelijke vragen van o.a. ouders, intern begeleiders en leerkrachten.

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik bereikbaar op de praktijk.

Mijn e-mailadres is: Lisanne@praktijkvanwaterschoot.nl

 

Alle medewerkers