Diana Dhondt

Mw. D.  Dhondt

Bij mijn studie Toegepaste Taalwetenschap heb ik me kunnen verdiepen in taal(leer)stoornissen en curriculumontwikkeling. Via de opleiding voor remedial teacher kon ik nog beter praktijk aan theorie koppelen. Sinds 2007 werk ik als behandelaar bij Praktijk van Waterschoot in Zeeland. Ik begeleid kinderen met name op het gebied van lees- en spellingproblemen al of niet in combinatie met aandachtsproblemen. Ik bied ook ondersteuning aan middelbare scholieren die moeite hebben met talen.


Sinds 2014 geef ik samen met een collega de Oudercursus Dyslexie en werk ik als gediplomeerd Coach van de Cogmed Werkgeheugentraining; dit is een wetenschappelijk onderbouwd online hersentrainingstraject dat effectief bevonden is voor alle leeftijden.

Samen met collega’s ben ik in 2013 begonnen met het ontwikkelen van werkboekjes bij onze dyslexiemethode Fonoco. Mijn nieuwste uitdaging als initiator en projectleider van Fonoco Online is om onze digitale leeromgeving verder te ontwikkelen en efficiënte blended learning mogelijk te maken. Op het gebied van e-learning / e-health zie ik nog veel mogelijkheden.

Mijn behandeldagen zijn maandag en donderdag.

Mijn emailadres is: diana.dhondt@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers