Annika van Schijndel-Verkooijen

Mw. A.  van Schijndel-Verkooijen

Ik ben vanaf juni 2012 als orthopedagoog werkzaam binnen Praktijk Van Waterschoot, direct na mijn afstuderen aan de Universiteit van Utrecht. Binnen mijn opleiding heb ik de richting leerlingenzorg gevolgd en het laatste jaar stage gelopen bij de praktijk. 

Ik ben voornamelijk werkzaam op het gebied van leerproblemen, maar richt mij daarnaast ook op gedragsproblemen en comorbide problemen. Momenteel bestaan mijn werkzaamheden vooral uit het verrichten van diagnostisch onderzoek (psychologisch en orthodidactisch) en het behandelen van kinderen en adolescenten met leer- en/of gedragsproblemen. Ik heb mij binnen de praktijk gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling bij dyscalculie. 

Mijn interesse ligt bij de unieke ontwikkeling van het individu en het aansluiten bij diens behoeften. Met veel plezier voer ik mijn werk uit om kinderen en adolescenten een stapje verder te helpen. Iedereen is uniek en heeft recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Ik ga uit van de eigen kracht van het individu en de omgeving, wie ik als orthopedagoog kan helpen en ondersteunen. Binnen mijn werk probeer ik ouder- en schoolbetrokkenheid te stimuleren. Het samenwerken en de afstemming met verschillende betrokkenen (bijv. kind, ouder en leerkracht) vormt dan ook een belangrijk doel

Op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag werk ik op de Paardeweide 3 in Breda (tegenover de hoofdvestiging). Donderdagochtend werk ik als behandelaar op een school. Op maandag ben ik eventueel beschikbaar voor externe afspraken.

Het e-mailadres waarop je mij kan bereiken is: annika@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers