Marlieke van Eck

Mw. M. van Eck

Sinds 2010 ben ik als orthopedagoog werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot.

De eerste jaren van mijn loopbaan heb ik mij met name gericht op onderzoek naar en behandeling van leerproblemen. Op dit gebied heb ik mij middels een opleiding verder gespecialiseerd op het gebied van dyscalculie. In maart 2014 ben ik gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog, welke ik in maart 2016 heb afgerond.  Naast de leerproblematieken richt ik mij ook op gedragsproblematieken en probeer ik samen met kinderen en ouders problemen te verminderen.

Van kleins af aan lag mijn belangstelling bij onderwijs en opvoeding van kinderen, waardoor de keuze om Orthopedagogiek te gaan studeren eenvoudig was. Daarnaast had ik ook in mijn directe omgeving te maken met verschillende gedrags- en leerproblemen, waardoor de interesse voor pedagogiek werd vergroot.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Mijn e-mailadres is marlieke@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers