Kim Cornelissen

Mw. K.  Cornelissen

Sinds 2007 ben ik als orthopedagoge werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot en vanaf 2009 ook als coördinator leerstoornissen.

Door de diversiteit aan werkzaamheden en cliënten blijft mijn werk bij Praktijk Van Waterschoot afwisselend en uitdagend. Tijdens mijn studie Orthopedagogiek heb ik me gespecialiseerd in leerproblemen. Binnen de praktijk heb ik vervolgens zowel ervaring met leerproblemen, gedragsproblemen als sociaal-emotionele problemen op kunnen doen. In de loop der jaren heb ik ook diverse cursussen (o.a. diagnostiek en behandeling van dyscalculie) en opleidingen (o.a. cognitieve gedragstherapie) gevolgd, waardoor ik mezelf blijf ontwikkelen.

Qua diagnostiek richt ik me voornamelijk op dyslexie en dyscalculie. Verder bied ik behandeling aan kinderen en jongeren met dyslexie (lees- en/of spellingproblemen), dyscalculie (rekenproblemen), AD(H)D en alle problemen waarbij cognitieve gedragstherapie geïndiceerd is (o.a. angsten, boosheid). Ook geef ik geregeld samen met een collega een groepstraining voor ouders, waarin psycho-educatie over AD(H)D wordt gegeven. 

Mijn werkzaamheden als coördinator leerstoornissen bestaan onder andere uit het nabellen van aanmeldingen, het inhoudelijk beoordelen van dossiers voor de aanvraag van een dyslexie- of dyscalculieonderzoek en het beantwoorden van vragen van o.a. ouders, leerkrachten en intern begeleiders.

Ik werk in Breda op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Mijn e-mailadres is: Kim.cornelissen@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers