Fons van Waterschoot

Dhr. A.P.M.  van Waterschoot

Medio 1987 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de VU in Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik me gespecialiseerd in zowel leer- als gedragsproblemen. Door mijn werk als leerkracht, ambulant begeleider en later als orthopedagoog op een school voor speciaal onderwijs heb ik de nodige praktische ervaring opgedaan.

De laatste 15 jaar heb ik me meer gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg, gericht op jong volwassenen en volwassenen. Het betreft hier psychodiagnostiek en (geprotocolleerde) behandeling.

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog en klinisch psycholoog te Breda in het register beroepen individuele gezondheidszorg: BIG reg. nr. 89050123225.

Dit biedt de mogelijkheid psychologische zorg zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ aan te bieden. Hierbij maak ik onder andere gebruik van schemagerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR bij AsI- en AsII stoornissen.

Medio juni 2018 heb ik de Post-BIG opleiding seksuologie met diploma afgerond. Hierdoor kunnen bij onze praktijk mensen met seksuele problemen/hulpvragen nog beter behandeld worden. Ik ben geregistreerd als lid bij de NVVS.

Sinds januari 1988 bestaat de orthopedagogische Praktijk Van Waterschoot in de regio Breda e.o. Sinds 2006 heeft de praktijk een erkenning en registratie als instelling voor geestelijke gezondheidszorg met medische specialisatie. 

De laatste jaren ben ik betrokken bij de richtlijnontwikkeling ADHD en ben ik lid van het adviescollege van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het e-mailadres waarop je mij kan bereiken is: fons@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers