Miranda Cornelissen-Smeets

Mw. M.  Cornelissen-Smeets

In september 1997 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoge aan de Radbout Universiteit in Nijmegen. Ik heb me tijdens mijn studie gespecialiseerd in de richting Ontwikkelings- en Leerproblemen. Na mijn afstuderen ben ik al vrij snel bij Praktijk Van Waterschoot aan het werk gegaan. In de tussenliggende jaren heb ik natuurlijk niet stilgezeten en mag ik me naast Orthopedagoge ook Remedial Teacher basis- en voortgezet onderwijs noemen. Naast de werkzaamheden binnen de Praktijk ben ik ook een aantal jaren docente geweest aan het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg in Tilburg. Hier verzorgde ik de modules begrijpend lezen en rekenen.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het vaststellen van de aard van de leerproblematiek middels psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek. Op de Praktijk houd ik me daarnaast bezig met de behandeling van kinderen/jongeren met leerproblemen (waaronder ernstige dyslexie). Naast de contacten met de school waar de leerling op zit, vind ik het van belang om ook tijd vrij te maken voor advisering en ondersteuning van ouders. Daarom heb ik samen met mijn collega Lisanne de oudercursus dyslexie opgezet, waarover de ouders erg enthousiast zijn.

Het leerproces van sommige kinderen/jongeren verloopt, vaak ondanks de enorme inzet van de leerling, de ouders en school soms minder makkelijk dan verwacht en gehoopt. Dagelijks geconfronteerd worden met een achterstand op leeftijdgenoten kan zeer demotiverend werken, met als gevolg dat de zin in school en leren verloren gaat. Ik help de leerlingen graag om op school beter te functioneren en de zin in leren weer terug te krijgen. Elk kind/jongere is uniek en het is iedere keer weer een uitdaging om voor elk kind /jongere de juiste benadering te vinden.

Je kunt me op maandag en woensdag bereiken op de praktijk.

Het e-mailadres waarop je mij kan bereiken is: miranda@praktijkvanwaterschoot.nl

 

Alle medewerkers