Brigitte Lardinoye

Mw. B.  Lardinoye

 

Vanaf maart 2018 ben ik werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot.

Als kinder- en jeugdpsychiater zie ik kinderen en jongeren tot 18 jaar, voor onderzoek naar psychiatrische problematiek en/of (advies voor) behandeling daarvan. Dat gebeurt op verzoek van en in nauwe samenwerking met de andere behandelaren binnen Praktijk Van Waterschoot.

Psychiatrische problemen zijn heel divers, zoals adhd, tics, autisme, angsten, depressie, persoonlijkheidsproblematiek, psychose, gevolgen van traumatische gebeurtenissen, verstandelijke beperking. Als arts kijk ik vanuit een medische blik naar kinderen en neem dat mee in het totaalbeeld van wat er met een kind of jongere aan de hand is. Als  het nodig is kan ik medicatie voor schrijven en dat begeleiden. Daarin werk ik samen met de verpleegkundig specialist en de arts GGZ binnen de praktijk.

Naast het werk (als ZZP) binnen Praktijk Van Waterschoot werk ik bij verschillende teams binnen Amarant/Idris en het Expertisecentrum Autisme Brabant.

Ik heb na mijn geneeskundeopleiding gewerkt als huisarts en consultatiebureau-arts. Daarbij zag ik heel vaak dat lichamelijke klachten voortkwamen uit psychische problemen of daardoor werden verergerd. Ik ben vervolgens de medisch specialistisch opleiding tot psychiater met aandachtsgebied kinderen en jeugd gaan volgen, omdat het mij zozeer boeide en aan het hart ging (gaat) om psychische problemen te herkennen en daarbij te helpen. Ik vind het heel bijzonder om te kunnen werken met kinderen, en steeds opnieuw verrast te worden door wat er in ze omgaat en hun eigen kijk op de (hun) wereld, door hun weerbaarheid en creativiteit, en waar nodig kinderen en hun ouders te kunnen ondersteunen. 

Ik ben werkzaam op dinsdag.

Mijn email adres is: Brigitte.lardinoye@praktijkvanwaterschoot

Alle medewerkers