Daan van Baar

Dhr. D. van Baar

Sinds april 2018 werk ik één dag in de week als psychiater bij Praktijk Van Waterschoot voor adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen. 

Als psychiater heb ik een uitgebreide werkervaring op gebied van psychosezorg, stemmingsstoornissen, verslavingszorg en forensische psychiatrie. De afgelopen 10 jaar ben ik geleidelijk aan gegroeid in managementfuncties binnen grote organisaties. Maar omdat ik me toch vooral psychiater voel, ben ik vanaf september 2016 weer volledig bezig met zorgtaken. Naast het werk bij Praktijk Van Waterschoot werk ik binnen een team bipolaire stoornissen van een grote GGz instelling en ben ik werkzaam als pro justitia rapporteur.

Bij Praktijk Van Waterschoot leg ik me toe op het verrichten van psychiatrische diagnostiek en behandeling met medicatie. Om goed te begrijpen wat er aan de hand is en wat nodig is, vind ik het van belang om niet alleen naar psychische klachten of symptomen te kijken. Juist goed  luisteren naar het (levens)verhaal van een cliënt en het betrekken van familie of naasten is van belang om iemand goed te kunnen helpen. Als medicatie nodig is, dient dit ingebed te zijn binnen een uitgebreider behandelaanbod zoals gesprekstherapie, met als doel om iemand weer in zijn kracht te krijgen en de regie over zijn eigen leven terug te geven.

Beslissingen over medicamenteuze behandeling maak ik samen met degene die de medicatie moet gebruiken. Dit wordt “shared-decision making” genoemd. Wetenschappelijke kennis, mijn ervaring en de wensen en ervaringen van de cliënt (en eventueel familie of naasten) hebben daarbij allemaal een gelijkwaardig aandeel.

Mijn werkdag is woensdag.

Ik ben te bereiken op: daan.vanbaar@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers