Manon Rigter

Mw. M.  Rigter

Ik ben sinds 2016 werkzaam binnen Praktijk Van Waterschoot. Eerst heb ik één jaar stage gelopen en na het behalen van mijn diploma in 2017 ben ik werkzaam als orthopedagoog. 

Als orthopedagoog verricht ik psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Verder bied ik behandeling aan kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Tijdens de opleiding pedagogiek heb ik ervaring opgedaan met het werken met kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Gedurende deze opleiding ben ik erachter gekomen dat deze doelgroep mij het meeste aanspreekt. Na het afronden van deze studie wilde ik nog meer kennis en ervaring opdoen, waardoor ik de master orthopedagogiek ben gaan volgen. Ik haal er voldoening uit wanneer ik mensen kan helpen met hun hulpvraag. Hierbij vind ik het ook belangrijk om oog te hebben voor de dingen die al goed gaan. 

Ik ben werkzaam op dinsdag en donderdag.

Mijn e-mail adres is: manon.rigter@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers