Inge Ruijgrok

Mw. I.  Ruijgrok

In het schooljaar van 2013-2014 ben ik als orthopedagoog afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn afstudeerstage heb ik bij Praktijk Van Waterschoot mogen lopen. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Helaas was er op dat moment geen ruimte om  hier direct als orthopedagoog te kunnen starten. Ik heb vervolgens verschillende werkzaamheden gedaan, zoals studiebegeleider, groepsleider op een leefgroep en ik heb werkervaring opgedaan als orthopedagoog bij een andere instelling. Sinds oktober 2015 ben ik weer als vanouds werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot als orthopedagoog. Daarnaast werk ik op een middelbare school als coach.

Ik ben als orthopedagoog afgestudeerd in de richting Gezin en Gedrag. Dat betekent dat ik me richt op de opvoedings- en gedragsproblemen bij kinderen. Mijn werkzaamheden bestaan uit het doen van onderzoek bij kinderen en jongeren. Hierbij wordt er gekeken naar de sterke en minder sterke kanten van het kind en wordt er een passend advies geschreven. Daarnaast behandel ik de problemen die kinderen en jongeren ervaren, zoals autisme, AD(H)D, (faal)angst, rouwverwerking, sociale vaardigheden en studievaardigheden. Tevens adviseer ik ouders of verzorgers en school over de wijze waarop zij het beste met hun kind en diens problemen om kunnen gaan. 

Tijdens mijn middelbare schoolperiode ben ik begonnen met oppassen. Daarbij merkte ik dat dit de ene keer beter ging dan de andere keer en dit had grotendeels te maken met hoe ik de kinderen benaderde. Dit vond ik erg interessant en ik wilde hier meer over weten. Daarom ben ik met de opleiding Pedagogische Wetenschappen gestart. Ik heb de afstudeerrichting Gezin en Gedrag gekozen, omdat ik het belangrijk vind om naar het geheel te kijken en niet alleen naar het kind zelf. Daarom werk ik graag samen met ouders en school. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen gewoon kind kunnen zijn en dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun eventuele problematiek. De kinderen wil ik hier graag bij helpen.

Ik ben werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag.

Mijn emailadres is: Inge.ruijgrok@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers