Marsha de Nijs

Mw. M. de Nijs

Ik ben sinds 2013 werkzaam binnen Praktijk Van Waterschoot, waarbij ik eerst ben begonnen als stagiaire vanuit de Universiteit van Tilburg. Sinds het behalen van mijn master opleiding (specialisatie kind en jeugd) ben ik in 2014 aan de slag gegaan als kinder- en jeugdpsycholoog.

Als kinder- en jeugdpsycholoog richt ik me op kinderen en jeugdigen met verschillende gedragsproblemen. Door middel van onderzoek en behandeling probeer ik de behoeften van een kind in kaart te bregen en hier op aan te sluiten. Hierbij vind ik het van groot belang om de omgeving van een kind te betrekken en scholen en ouders te informeren en ondersteunen, zodat zij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van het kind.  Ik weet wat de invloed van de omgeving kan zijn op het gedrag van het kind en heb er mede daarom voor gekozen om in 2014 de opleiding tot trainer voor de groepstraining ‘Kinderen uit de Knel’ te volgen; een training voor ouders en kinderen in vechtscheiding. 

Ik ben begonnen aan mijn studie psychologie, omdat ik altijd al geïnteresseerd was in het hoe en waarom achter het gedrag dat mensen laten zien.  Het geeft mij veel voldoening om kinderen en hun omgeving te helpen bij de ontwikkeling en hen in hun kracht te zetten. Hierbij vind ik het belangrijk om een positieve benadering te hanteren, naast het kind en ouders te gaan staan en met hun behoeften mee te bewegen.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik werk op onze locatie aan de Paardeweide 3 (tweede verdieping)

Mijn emailadres is: m.denijs@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers