Sabine Monden

Mw. S.  Monden

Sinds 2014 ben ik werkzaam bij Praktijk van Waterschoot. Eerst een jaar in opleiding waar ik veel ervaring heb opgedaan op het gebied van gedragsproblemen. Inmiddels ben ik werkzaam als orthopedagoog.

Binnen de praktijk richt ik me op kinderen en adolescenten met verschillende ontwikkelings- en gedragsproblemen. Door diagnostiek en behandeling probeer ik aan te sluiten bij de specifieke behoeften van het kind en zijn of haar omgeving.

Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in het bieden van hulp aan kinderen met speciale behoeften. Het geeft mij voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van een kind! Het is voor mij een uitdaging om ieder kind en zijn of haar omgeving zo goed mogelijk te kunnen begeleiden waarbij kinderen succeservaringen opdoen en er ruimte is voor positieve aandacht.

Ik ben werkzaam op maandag, woensdag donderdag en vrijdag.

Mijn emailadres is: sabine.monden@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers