Nienke Visser

Mw. N.  Visser

Ik ben sinds februari 2015 werkzaam als psycholoog bij Praktijk van Waterschoot.Daarvoor ben ik gedurende ruim tien jaar werkzaam geweest binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, een tweedelijns psychologenpraktijk en het speciaal onderwijs.

Binnen Praktijk van Waterschoot, locatie Hoogerheide, houd ik me voornamelijk bezig met onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren en daarnaast de begeleiding van hun ouders.

In het werken met kinderen en jongeren vind ik het een uitdaging om binnen het onderzoek en de behandeling te zoeken naar het unieke van elk kind, zijn of haar specifieke kwetsbaarheden, maar ook om aandacht te hebben voor de sterke kanten en de mogelijkheden, die elk kind natuurlijk heeft. Het geeft me voldoening om hierin steeds op zoek te gaan naar ingangen die het beste aansluiten bij de belevingswereld en de manier van leren van een kind. Hierbij vind ik het belangrijk om nauw samen te werken met ouders, met school en met eventuele andere hulpverleners. Zo kan er een gezamenlijke aanpak ontstaan.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

Mijn emailadres is: nienke.visser@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers