Anke van Bergen

Mw. A. van Bergen

Na het afronden van de studie Orthopedagogiek in 2008 heb ik ervaring opgedaan in verschillende vormen van de hulpverlening. Ik ben werkzaam geweest als ambulant begeleider in het gezinssysteem, als pedagogigsch psychiatrisch hulpverlener op een dagbehandeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en als orthopedagoog binnen verschillende scholen voor speciaal onderwijs. Sinds mei 2015 ben ik werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot.

Binnen de praktijk richt ik me op onderzoek en behandeling van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.

Als orthopedagoog streef ik er altijd naar om de begeleiding van kinderen en jongeren zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele behoeften, waarbij hun mogelijkheden op de voorgrond staan. Ik zie het als mijn grote uitdaging om ouders en overige betrokkennen inzicht te geven in zowel de sterke als de kwetsbare kanten van een kind of jongere en hoe de omgeving hier het beste op kan inspelen en afstemmen. Ik haal er veel voldoening uit wanneer ik mensen in hun eigen kracht kan zetten en zij een positief perspectief voor ogen krijgen.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Mijn email adres is anke.vanbergen@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers