Anne Arntz

Mw. A. Arntz

Ik ben sinds 2014 werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot. Eerst een jaar in opleiding en sinds 2015 als orthopedagoog.

Tijdens het laatste jaar van mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd op het gebied van speciale leerbehoeften. Binnen Praktijk Van Waterschoot houd ik me bezig met diagnostiek en behandeling van zowel leer- als gedragsproblematiek.

De ontwikkeling van kinderen en jongeren en de struikelblokken die zij daarin tegenkomen wekten altijd al mijn interesse. Het geeft mij voldoening om - in samenwerking met het kind, ouders en eventueel school - te zoeken naar verklaring voor problemen en toe te werken naar een oplossing. Hierbij vind ik het erg belangrijk dat kinderen succeservaringen opdoen en dat er ruimte is voor positieve aandacht.

Ik ben werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

mijn e-mailadres is anne.arntz@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers