Nina Kooijman

Mw. N.  Kooijman

Na afronding van mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht in 2011, heb ik enkele jaren gewerkt binnen de jeugdzorg.  Sinds augustus 2013 ben ik werkzaam als orthopedagoog binnen Praktijk van Waterschoot. 

Binnen de praktijk richt ik me op kinderen  en adolescenten met verschillende gedragsproblemen. Door onderzoek en behandeling probeer ik aan te sluiten bij de specifieke behoeften van het kind en zijn omgeving. Het opbouwen van een vertrouwensband met het kind en de ouders/verzorgers vind ik erg belangrijk. Ieder kind is uniek en heeft een unieke aanpak nodig.

Het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en adolescenten heeft me altijd buitengewoon geïnteresseerd.  Het is dan ook mijn passie om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van een kind. Ik vind het belangrijk om oplossingsgericht te werken en kinderen in hun kracht te zetten. Vanuit een positieve benadering bied ik kinderen en adolescenten handvatten die hen helpen hun gedrag te veranderen.    

Ik ben werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag.

Het emailadres waarop ik te bereiken ben is: nina.kooijman@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers