Kristel Versluijs-Totté

Mw. K.  Versluijs-Totté

Mijn naam is Kristel Totté en ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als richting Kinder- en Jeugdpsychologie. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest in een Kinder– en Jeugdpsychologen praktijk te Zeist. Sinds 2012 werk ik met veel plezier als Kinder- en Jeugdpsycholoog bij Praktijk Van Waterschoot op het gebied van leren en gedrag. Binnen onderzoek en behandelingen probeer ik het kind centraal te laten staan en goed naar het kind en zijn of haar behoefte te luisteren. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Deze talenten worden vaak overschaduwd doordat de kinderen zich ‘anders’ voelen. Ik probeer kinderen in te laten zien dat ‘anders zijn’ mag en werk vanuit de overtuiging dat het waardevol is om samen met het kind naar oplossingen te zoeken om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Hierbij ben ik van menig dat het zinvol is om naast de zwakke kanten ook de sterke kanten van het kind in kaart te brengen. Mijn doel is kinderen te helpen ontwikkelen tot sterke en liefdevolle mensen met vertrouwen in zichzelf en hun eigen kunnen. 

Het e-mailadres waarop je mij kan bereiken is: kristel@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers