Eva Hazenveld - Trentelman

Mw. E.  Hazenveld - Trentelman

In 2006-2007 heb ik voor mijn opleiding tot Orthopedagoog stage gelopen bij praktijk van Waterschoot. Ik ben afgestudeerd in de richting leerproblemen en heb  in mijn eerste jaren bij Praktijk Van Waterschoot de nodige ervaring opgedaan met het doen van onderzoek en behandeling bij kinderen met dyslexie en dyscalculie.

Vervolgens ben ik me meer gaan richten op kinderen/jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ben ik in 2009 gestart met de Gz-opleiding. In 2012 heb ik deze opleiding afgerond en inmiddels ben ik als hoofdbehandelaar  van de basis GGZ drie dagen per week werkzaam.

Binnen mijn functie als Gz-psychologe voer ik intakegesprekken, doe ik diagnostisch onderzoek, biedt ik ouderbegeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren. Ook coaching van collega’s en Gz-ers in opleiding maakt een onderdeel uit van mijn werkzaamheden

Een specifieke specialisatie is de opleiding EMDR die ik heb gevolgd.

Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in het bieden van hulp aan kinderen met speciale behoeften. Het blijft een uitdaging om met elk kind en zijn of haar omgeving op zoek te gaan naar verklaringen en oplossingen.

Het geeft mij een grote voldoening wanneer ik een positieve bijdrage kan leveren  aan het leven van een kind en diens omgeving.

Ik ben werkzaam op dinsdag, woensdag, en donderdag

Mijn emailadres is: eva@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers