Gemma Brosens - Jansen

Mw. G.  Brosens - Jansen

Sinds september 2009 ben ik als orthopedagoog werkzaam bij Praktijk Van Waterschoot.

Doordat ik de opleidingen PABO, Remedial Teaching en Pedagogische Wetenschappen heb genoten, richt ik mij op het behandelen, onderzoeken en adviseren van kinderen en hun ouders wat betreft voornamelijk leerproblemen.

De ontwikkeling die kinderen doormaken vind ik zeer interessant. Vooral omdat ze in relatief korte tijd veel leren en er hoge eisen worden gesteld aan dat wat ze moeten kunnen in de klas. Mijn interesse ligt juist bij kinderen voor wie het wat minder gemakkelijk is om aan deze eisen te voldoen. Door te motiveren, te luisteren en te ondersteunen ben ik ervan overtuigd dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ik vind het een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren. Bij Praktijk Van Waterschoot  kan ik dit in praktijk brengen. Ook het werken met een fijne groep collega’s, maakt dat ik het goed naar mijn zin heb.

Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag.

Mijn e-mailadres is: gemma.brosens@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers