Edris Gunst

Mw. E.  Gunst

Ik ben sinds maart 2010 werkzaam binnen Praktijk van Waterschoot. In september 2007 ben ik aan de Universiteit van Tilburg afgestudeerd in de studierichting ‘Psychologie Geestelijke Gezondheid & Kinderen en jeugdigen’. In de tussentijd ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op een buitenschoolse opvang, maar ook als jeugd- en gezinsbegeleider bij gezinnen waarbij sprake is van diverse problematiek (hier ben ik nog steeds werkzaam).

Voornamelijk geef ik behandelingen aan kinderen en jongeren met gedragsproblemen, zoals AD(H)D, en Autismespectrumstoornissen, angstproblemen of emotieregulatieproblemen. Daarnaast doe ik psychodiagnostisch onderzoek en geef ik ouderbegeleiding, waaronder de oudercursus voor ouders van kinderen met een ASS en/of ADHD.

Ten slotte behoor ik tot het BHV team, maar ook ben ik kwaliteitsmedewerker en ben ik voorzitter van de Ondernemingsraad.

Omdat ik altijd erg geïnteresseerd ben geweest in het hoe en waarom van gedrag van mensen en kinderen sprak psychologie mij aan. Daarnaast heb ik altijd graag gewerkt met kinderen, al sinds ik oppas was in mijn eigen schooltijd. Praktijk Van Waterschoot biedt een veelzijdige functie, elke dag is anders!

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

edris@praktijkvanwaterschoot.nl

Alle medewerkers